AKILLI SINIF 

 
Derslerin daha kalıcı öğrenilmesi için içerisinde yansıtım (projeksiyon), bilgisayar, tepegöz, televizyon ve akıllı tahta gibi teknolojik araçların bulunduğu görselliğin son derece ağırlıkta olduğu sınıflardır.  
Uygulamada animasyon, fotoğraf ve videolarla eğitim-öğretim verimli ve zevkli duruma getirilmektedir. Akıllı sınıflar, okullardaki teknolojik boşlukları doldurmakta ve öğrenme-öğretme kavramları üzerinde yeni değişimler oluşturmakta ve alanlar açmaktadır.
 
 Akıllı sınıflar, yerel eğitim birimi olmanın dışında, video konferans sistemleri sayesinde ülke içinde veya ülke dışında bu yapıya sahip başka eğitim kurumlarına interaktif olarak ulaşabilmektedir. Eğitim kurumu bu sayede her türlü bilgi alış verişini maksimum verimlilikte yapabilmektedir.
Bu Sınıflar Akıllı
 ''Akıllı Sınıf'' uygulamasıyla öğrenciler artık eğitimlerini teknolojik bir ortamda gülerek, eğlenerek ve de çok daha kolay ve hızlı bir biçimde öğrenerek sürdürüyorlar. 
 “akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar ve ses düzeninden oluşan bu sistemde çeşitli eğitim programları, slaytlar, ve CD’ler gibi materyallerden yararlanılarak öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektiği konuları görsellerle somutlaştırarak öğrenmeyi zevkli ve kolay bir hale getirmektir”

Werbung