Yerleştirmede yüzde 70 oranında etki edecek SBS’lerin 6’ncı sınıfta yapılacak olanından alınan puanın yüzde 25, 7’nci sınıftaki sınav puanının yüzde 35, 8’nci sınıftaki sınav puanının ise yüzde 40’ı hesaplamaya katılacak. Sınavda İngilizce’den 10 yakın sorunun çıkabileceği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 9 Mart 2007 tarihinde basın toplantısıyla açıklanan ve 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren OKS yerine yerleştirmelerde esas alınacak yeni sistemin ayrıntıları belirlenmeye başlandı.

Sınavların etki oranları kademelendirildi
Buna göre, yeni sistemde yüzde 70 oranıyla yerleştirmede en fazla etki edecek seviye belirleme sınavlarının (SBS) 6’ncı sınıfta yapılacak ilkinin yüzde 25’i alınacak. 7’nci sınıfta girilecek sınavın etkisi yüzde 35 olarak belirlenirken, 8’nci sınıftaki son sınav puanının da yüzde 40’ı değerlendirmeye katılacak. Öğrencilerin yerleştirme sırasındaki seviye belirleme puanı, üç ayrı sınavdan belirlenen yüzdelerde alınmış orunların toplamının yüzde 70’i alınarak oluşturulacak.

Yılsonu başarısıyla davranış notları eklenecek
Yeni sistemde, öğrencinin seviye belirleme puanına 6, 7 ve 8’nci sınıflardaki ilköğretim notlarından oluşan yılsonu başarı puanının yüzde 25’i, aynı sınıflardaki ilköğretim yöneltme ve davranış puanının da yüzde 5’i eklenecek. öğrenci, SBS puanı, yılsonu başarı puanı ve davranış puanının toplanmasından oluşacak yeni puanıyla Anadolu, fen ve bazı meslek liselerine yerleştirme işlemine dahil edilecek.
Bakanlık bürokratları, seviye belirleme sınavlarının etki oranlarını bir üst sınıfa geçtikçe arttırmalarındaki temel nedenin öğrencilerin sisteme uyumlarında ""yumuşak geçişle"" sağlamak olduğunu söyledi. Bürokratlar, ""Öğrenciler ilk sınav heyecanını 6’ncı sınıfta yaşayacak. Bir şok etkisi olmasın ve başarısız bir puan almaları durumunda sonraki yıllarda sınav ortalamalarını düzeltebileceği düşüncesini oluşturmak için kademelendirmenin uygun olacağına kararlaştırdık"" dedi.

İngilizce’den 10'a yakın soru çıkacak
Öte yandan bürokratlar, seviye belirleme sınavlarında müzik, resim ve beden gibi derslerden soru yöneltilmeyeceğine dikkat çekerken, bu derslerin değerlendirmesinin zaten ilköğretim yıl sonu başarı puanının içinde yer alacağını ifade etti. Bürokratlar, sınavda İngilizce’den de 5 ila 10 arasında soru yöneltilmesinin gündemlerinde olduğunu belirtirken, öğrencilerin yabancı dil düzeylerini ölçmekten çok bu derse ilgilerini artırmanın hedeflendiği kaydedildi.
Werbung