30 Nisan 2010

Sorumlu: Fehmi CUCİ

Yeni Sunum Sitesi Açılmıştır:       

https://sites.google.com/site/fehmicuci/

 

Su Hayattır. Su Kaynaklarımızı İyi Kullanalım:

http://www.e-cografya.com/dersnotu/lise2/dersnotu/sukaynaklari.pdf

Werbung